100% KAS OP SUCCES | NIET GOELD TERUG

Algemene voorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door de firma Ferber Group LLC die de site beheert en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website hierna "de koper" genoemd.Artikel 1: doel

Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen Ferber Group LLC en de koper en de voorwaarden van toepassing op elke aankoop via de website www.noleaky.nl te definiëren. De aankoop van een product via de huidige site impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden waarvan de koper erkent dat hij deze heeft gelezen voorafgaand aan zijn bestelling. Vóór een transactie verklaart de koper enerzijds dat de aankoop van producten op de site niet rechtstreeks verband houdt met zijn professionele activiteit en beperkt is tot een strikt persoonlijk gebruik en anderzijds om de volledige rechtsbevoegdheid te hebben, waardoor hij aangaan onder deze verkoopvoorwaarden.

Ferber Group LLC behoudt het vermogen om deze verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen, om te voldoen aan nieuwe regels of om het gebruik van haar site te verbeteren. Daarom zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 2. Producten

De aangeboden producten zijn die vermeld op de website van Ferber Group LLC, afhankelijk van beschikbaarheid. Ferber Group LLC behoudt zich het recht voor om het productassortiment op elk moment te wijzigen. Elk product wordt op de website gepresenteerd als een beschrijving van de belangrijkste technische kenmerken (capaciteit, gebruik, samenstelling ...). De foto's zijn zo getrouw mogelijk maar houden geen rekening met de verkoper. De verkoop van de producten op de site is bedoeld voor alle kopers die in de landen wonen die de invoer op hun grondgebied van deze producten volledig toestaan.

Artikel 3. Tarieven

De prijzen op de productfiches van de internetcatalogus zijn prijzen in euro's (€) inclusief alle belastingen (TTC), rekening houdend met de btw die geldt op de dag van de bestelling. Elke wijziging in het btw-tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten. Ferber Group LLC behoudt zich het recht voor prijzen op elk moment te wijzigen, op voorwaarde dat de prijs die in de catalogus wordt vermeld op de dag van de bestelling de enige toepasselijke prijs is voor de koper. De aangegeven prijzen zijn exclusief bezorgkosten, gefactureerd in aanvulling op de prijs van de gekochte producten volgens het totale bedrag van de bestelling. In het moederland Frankrijk worden voor bestellingen van meer dan 150 euro inclusief btw verzendkosten aangeboden; voor elke bestelling van minder dan 6 kilo, wordt een vaste deelname in de verzendkosten aan de koper in rekening gebracht voor een bedrag van 5,50 euro inclusief belasting; voor elke bestelling tussen 6 kilo en 11 kilo, wordt een vast tarief voor deelname aan verzendkosten aan de koper in rekening gebracht voor 8 euro TTC; Voor elke bestelling van meer dan 11 kilo, wordt een vast bedrag voor verzendkosten in rekening gebracht aan de koper voor een bedrag van 9,50 euro

Artikel 4. Bestel- en betalingsvoorwaarden

Ferber Group LLC biedt de koper de mogelijkheid om zijn producten in verschillende fasen te bestellen en af te rekenen, met 3 betalingsopties om uit te kiezen:

- Betaling per cheque: de koper selecteert de producten die hij wenst te bestellen in de "winkelwagen", wijzigt indien nodig (hoeveelheden, referenties ...), controleert het afleveradres of informeert een nieuwe. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en aan de koper overhandigd, samen met de naam van de vervoerder. Vervolgens kiest de koper de betaalwijze van zijn keuze: "Betaling per cheque". Ten slotte biedt de laatste stap hem de mogelijkheid om alle informatie te controleren en nodigt hem vervolgens uit om zijn bestelling te valideren door op de knop "Bevestig mijn bestelling" te klikken. Deze laatste klik vormt de definitieve conclusie van het contract. Na validatie ontvangt de koper een bestelling om de registratie van zijn bestelling te bevestigen. Om de betaling te voltooien en de verwerking van de bestelling in gang te zetten, moet de koper deze bestelling afdrukken, vergezeld van zijn cheque aan "Ferber Group LLC" op het adres dat aan hem zal worden meegedeeld. Er mag geen contante betaling worden verzonden. Na ontvangst van de cheque wordt de bestelling verwerkt en wordt de koper hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Ferber Group LLC verstuurt de producten niet eerder dan 2 werkdagen na ontvangst van de cheque die overeenkomt met de bestelling, onder voorbehoud van bepalingen.

- Beveiligde betaling via Paypal of creditcard (via het Paypal-systeem): de koper selecteert de producten die hij wil bestellen in de "winkelwagen", wijzigt indien nodig (hoeveelheden, referenties ...), controleert het afleveradres of informeert een nieuws. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en aan de koper voorgelegd, evenals de naam van de vervoerder. Vervolgens kiest de koper de betaalwijze van zijn keuze: "Betaling via Paypal". De volgende stap is om alle informatie te controleren, deze algemene voorwaarden te lezen en te accepteren door het juiste vakje aan te vinken en hem vervolgens uit te nodigen om zijn bestelling te valideren door op de knop "Mijn bestelling bevestigen" te klikken. Ten slotte wordt de koper doorgestuurd naar de beveiligde PayPal-interface om zijn accountgegevens Paypal of persoonlijke creditcard veilig te informeren. Als de betaling wordt geaccepteerd, wordt de bestelling geregistreerd en het contract definitief gevormd. Betaling per Paypal-rekening of per creditcard is onherroepelijk. In het geval van frauduleus gebruik van deze, zal de koper in staat zijn om de annulering van de betaling per kaart te eisen, de betaalde bedragen zullen dan worden gecrediteerd of geretourneerd. De verantwoordelijkheid van de houder van een creditcard wordt niet aangewend als de betwiste betaling op frauduleuze wijze is bewezen, op afstand, zonder fysiek gebruik van zijn kaart. Om de terugbetaling van de frauduleuze bankpas en eventuele bankkosten die de transactie mogelijk heeft gemaakt te verkrijgen, moet de kaarthouder schriftelijk de terugtrekking van zijn bank binnen 70 dagen na de transactie betwisten, of zelfs 120 dagen als de overeenkomst leent het ervoor zorgt ervoor. De geïnde bedragen worden door de bank vergoed binnen maximaal één maand na ontvangst van het schriftelijke geschil door de houder. Kosten van restitutie van de bedragen kunnen niet aan de houder in rekening worden gebracht.

De bevestiging van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning van het hebben van perfecte kennis en de vrijstelling om gebruik te maken van zijn eigen inkoopvoorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de vastgelegde bevestiging zijn het bewijs van de transactie. Als de koper een e-mailadres heeft en als hij dit op zijn bestelformulier heeft ingevoerd, zal het bedrijf Ferber Group LLC hem per e-mail de bevestiging van de registratie van zijn bestelling meedelen.

Als de koper contact wil opnemen met Ferber Group LLC, kan hij dit doen per post op het volgende adres: Ferber Group LLC, 16192 Coastal Highway, DE 19958, Lewes, Verenigde Staten; hetzij per e-mail op het volgende adres: of per telefoon op +1 (347) 393-3223

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Ferber Group LLC behoudt het volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs inclusief hoofdsom, kosten en belastingen.

Artikel 6. Intrekking

Op grond van artikel L121-20 van de consumentenwet, heeft de koper een termijn van veertien werkdagen vanaf de aflevering van zijn bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en retourneert het product dus aan de verkoper voor ruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van de kosten van terugkeer.

Artikel 7. Levering

Leveringen worden uitgevoerd naar het adres dat op het bestelformulier is aangegeven en dat zich alleen in het overeengekomen geografische gebied kan bevinden. Bestellingen worden gedaan door GLS, bezorgservice met tracking, levering met handtekening. Levertijden zijn slechts indicatief; als ze langer dan dertig dagen na de bestelling zijn, kan het verkoopcontract worden beëindigd en de koper worden terugbetaald. Ferber Group LLC kan de koper het trackingnummer van het pakket per e-mail bezorgen. De koper wordt door zijn postbode thuisbezorgd. In geval van afwezigheid van de koper ontvangt hij een kennisgeving van doorgang van zijn postbode, die hem in staat stelt om de bestelde producten bij het dichtstbijzijnde postkantoor in te trekken voor een door de postdiensten aangegeven periode. Verzendrisico's zijn de verantwoordelijkheid van de koper vanaf het moment dat de artikelen het pand van Ferber Group LLC verlaten. De koper is verplicht om de aanwezigheid van de GLS-agent of bezorgingspersoon, de staat van de verpakking van de goederen en de inhoud ervan bij aflevering te verifiëren. In het geval van schade tijdens het transport, moet er binnen drie dagen na levering protest worden ingediend bij de vervoerder.

Artikel 8. Garantie

Alle producten geleverd door Ferber Group LLC vallen onder de wettelijke garantie die wordt geboden door de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In geval van niet-naleving van een verkocht product, kan het worden geretourneerd aan Ferber Group LLC, die het terugneemt, inwisselt of terugbetaalt. Alle claims, verzoeken tot omruiling of terugbetaling moeten per post worden gedaan aan het volgende adres: Ferber Group LLC, 16192 Coastal Highway, DE 19958, Lewes, Verenigde Staten, binnen dertig dagen na levering.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Ferber Group LLC, in het proces van verkoop op afstand, wordt alleen gehouden door een middelenverbintenis. Aansprakelijkheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van internet, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, serviceonderbrekingen of andere onbedoelde problemen.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site zijn en blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van Ferber Group LLC. Niemand mag reproduceren, exploiteren of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs gedeeltelijk, elementen van de site, hetzij in de vorm van foto's, logo's, visuele of tekst.

Artikel 11. Persoonlijke gegevens

Ferber Group LLC verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van de informatie die door de koper wordt verstrekt en die hij zou moeten doorgeven voor het gebruik van bepaalde diensten. Alle informatie betreffende hem is onderhevig aan de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978. Als zodanig heeft de gebruiker het recht op toegang, wijziging en verwijdering van informatie over hem. Hij kan zich op elk moment wenden tot het volgende adres: Ferber Group LLC, 16192 Coastal Highway, DE 19958, Lewes, Verenigde Staten

Artikel 12. Geschillenbeslechting

Deze voorwaarden voor verkoop op afstand zijn onderworpen aan de VS wetgeving. Voor alle geschillen of geschillen is de bevoegde rechtbank die van Lewes, VS.